માને નંબર 13 (2021) | માને નંબર 13 મૂવી | માને નંબર 13 કન્નડ મૂવી

[ad_1]

પ્રકાશન તારીખ : – 2021
નિર્દેશિત દ્વારા : – યુનિવર્સિટી કથાયરસન
પ્રસ્તુત દ્વારા : – કૃષ્ણ ચૈતન્ય
લેખિત દ્વારા : – વિવી કથીરેસન
અમલમાં મૂક્યો : – રમન, સંજીવ, પ્રવીણ પ્રેમ, વર્ષા બોલામા, ishશ્વર્યા ગdaડા, ચેતન
શૈલીઓ : – નાટક
સંગીત : – હું શા
ભાષા: હિન્દી : – કન્નડ
દેશ : – ભારત
દ્વારા વિતરિત : – એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિઓ

[ad_2]

Source link

Leave a Comment