કંડેલ (2021) | કંડેલ મૂવી | કંડેલ મરાઠી ફિલ્મ

[ad_1]

પ્રકાશન તારીખ : – 2021
નિર્દેશિત દ્વારા : – મહેશ કંડી
લેખિત દ્વારા : – અમરજીત આમલે
અમલમાં મૂક્યો : – મહેશકાંડ, લક્ષ્મણ સલુંચે, વિનોદ ખુરાંગાળે, મંદીર ફાટકકરી
શૈલીઓ : – નાટક
ભાષા: હિન્દી : – ધ્વજ
દેશ : – ભારત

[ad_2]

Source link

Leave a Comment